Máloktorá reklama sa zaobíde bez textu. Aké podmienky ale treba k tomu, aby vznikol naozaj dobrý reklamný text? Mám pre teba niekoľko tipov na vlastnosti, vďaka ktorým budú tvoje reklamné texty kvalitné a s pridanou hodnotou.

Spoľahlivosť

Či už tvoríš obsah pre seba, svoje podnikanie, alebo pre klienta, jedno je isté. Máš nejaké zadanie, ktorého sa treba držať. Základom je preto dodržať dohodnuté parametre a vychádzať z daných podkladov.

Cielenosť

Teraz si budem trošku protirečiť, ale pri tvorbe reklamného textu nepíšeš ani pre seba, ani pre svojho klienta (myslím toho, kto ti zadal objednávku na tvorbu textu). 🙂

Reklamné texty píšeš pre svojho/klientovho potenciálneho zákazníka. Vždy si preto zadefinuj svoju cieľovú skupinu a tvor obsah tak, aby zodpovedala jej potrebám. To, čo sa páči tebe alebo klientovi v tomto prípade nie je tak dôležité ako to, čo sa páči zadefinovanej cieľovej skupine.

Zrozumiteľnosť

Obsah reklamného textu musí byť zrozumiteľný. Ako inak zadanú cieľovú skupinu presvedčíš k nákupu tvojho/klientovho produktu či služby?

Pri tvorbe sa preto treba držať pravidla radšej menej presný a viac zrozumiteľný text. Prispôsob svoj obsah a jeho formu zákazníkom a nie sebe. 🙂

Stručnosť

Reklamný text by mal byť nielen zrozumiteľný, ale aj stručný. Viem, že to, čo chceme cez reklamný text povedať, je väčšinou naozaj množstvo informácií. Aj napriek tomu musí výsledok pôsobiť jednoducho a priamočiaro. To, že ťa to stálo veľa času a driny, ide na druhú koľaj.

Presvedčivosť

Čo je úlohou každej reklamy? Presvedčiť ľudí k nákupu. Ako to ale docieliť? Potrebuješ, aby tvoj reklamný text obsahoval niečo, vďaka čomu na potenciálneho zákazníka zapôsobíš. To niečo je informácia, ktorá rozhodne o konečnom nákupe.

Správne slová

Ako by táto informácia mala vyzerať? Čo by mala obsahovať?

  • dôvod, prečo si má danú službu či produkt človek kúpiť
  • jedinečnú vlastnosť produktu či služby, ktorú nemá nikto iný
  • potrebu, ktorú tým produktom či službou naplníš
  • hodnotu produktu/služby

Nápaditosť

To, čo predáva, je pútavý a originálny obsah. Aj preto by mal byť každý reklamný text nápaditý. Originálny nápad je to, čo nám berie toľko síl a kreativity, no v konečnom dôsledku stojí za to. 🙂

Bezchybnosť

Vlastnosť, ktorú považujeme za prirodzene dôležitú, a pritom sa na ňu tak často zabúda. Niekedy môže text prejsť aj viacerými rukami/očami a nakoniec v ňom nájdeš chybu až keď je to už “vonku”. Stáva sa.

Výhodou sociálnych sietí je, že ak na príspevku ešte nemáš reklamu, vieš texty dodatočne opraviť. To už ale neplatí pri tlačenej reklame.

Pravdivosť

Poslednú vlastnosť, ktorú si spomenieme, je pravdivosť. Myslím to tak, že by si v reklame nemal klamať. Samozrejme, že sa v reklame zvykne preháňať, no všetko má svoje hranice. Nikdy, naozaj nikdy v reklame neuvádzaj nepravdivé tvrdenia.

Môj tip pre každý reklamný text

Za seba ti ešte na koniec pridám vlastnosť, ktorou sa riadim pri tvorbe akéhokoľvek obsahu. Je ňou slušnosť. Riadim sa heslom Rešpektuj. Rešpektuj normy, rešpektuj druhých, vyhni sa kritike konkurencie a hlavne Nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe. Žiadne zhadzovanie a urážky. Tvorme obsah, ktorý ľudí pozdvihne, ktorý im pomôže a z ktorého budú mať radosť. 🙂

P.S.: Ak by ste sa chceli zasmiať, toto sú (vraj) najlepšie reklamy tohto roka.