Vedel si, že nie je cudzie slovo ako cudzie slovo?

Slová cudzieho pôvodu sa rozdeľujú do troch skupín:

  • nezdomácnené slová
  • čiastočne zdomácnené slová
  • úplne zdomácnené slová
Nezdomácnené slová

Medzi nezdomácnené slová patria tie, ktoré sa používajú v pôvodnej podobe.

Takisto sa vyznačujú tým, že sa čiastočne alebo vôbec neskloňujú.

Patria sem napríklad hudobné termíny ako jazz, country, blues a rock, názvy niektorých nápojov ako whisky, tequila, gin a brandy.

Krstné mená a priezviská ako Victor Hugo, Leonardo Da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare a ďalšie.

Zemepisné názvy ako New York, Washington, názvy časopisov ako New York Times, podnikov ako Irish Pub či názvy cien ako Grand Prix a Tour de France.

Čiastočne zdomácnené slová

Čiastočne zdomácnené slová sa vyznačujú tým, že sa píšu zväčša podľa zásad slovenského pravopisu, zachovávajú si však aj znaky pôvodného spôsobu písania. Napríklad bicykel, ordinácia, distribúcia, autobus, či hygiena. 

Úplne zdomácnené slová

Úplne zdomácnené slová sa píšu podľa zásad slovenského pravopisu a skloňujú sa. Patria sem slová ako gavalier, doktor, brigáda, džínsy, futbal, volejbal, lampa, garáž, kríza a iné.

Čo je ešte dobré vedieť?

Čo sa týka písania y a v cudzích slovách, spravidla sa zachováva pôvodné písanie.

Príklady: bicykel – bicycle, gitara – guitar, mikrofón – microphone, vitamín – vitamin, cyklus – cycle, systém – system, hygiena – hygiene, rytmus – rhytm

V niektorých slovách anglického pôvodu sa namiesto spojenia ea a ee píše í.

Príklady: tím – team, líder – leader, spíker – speaker, víkend – weekend

Keď sú ti aj písmenká cudzie

Mnoho cudzích slov má písmená s odlišnými diakritickými znamienkami.

Na zjednodušenie sa namiesto nich môžu používať naše domáce písmená, a to buď podľa výslovnosti, alebo sa pôvodné písmená môžu použiť bez cudzích diakritických znamienok.

Príklady:

  • namiesto portugalského ã, õ sa môže písať a, o, napr. maçã – masa (jablko), savõ – savo
  • namiesto francúzskeho, portugalského či tureckého ç sa môže písať s, napr. français – fransais, façade – fasade
  • namiesto poľského ł sa môže písať l, napr. Michał – Michal, złoty – zloty
  • namiesto poľského ń sa môže písať ň, napr. kwiecień – kwiecien (apríl), hańba – hanba
  • namiesto španielskeho ñ sa môže písať n či ň, napr. piña colada – piňa colada / pina colada, El Niño – El Niňo / El Nino
  • namiesto nórskeho a dánskeho ø sa môže písať ö, napr. børn – börn (deti)
  • namiesto rumunského ș sa môže písať š, napr. șef – šef (hlava), șir – šir (riadok)

Ak by písanie bez diakritického znamienka malo viesť k chybnej výslovnosti, dávaj prednosť písaniu podľa výslovnosti.

 

Ako píšeš cudzie slová ty? 🙂

 

L.