Kedy sa píšu veľké písmená a kedy už nie? Nie, nie je to len na začiatku viet či mien. Aj mne samej sa občas stalo, že som si veru naozaj nebola istá, kedy to veľké písmeno napísať a kedy nie. Poďme si to teda vysvetliť.

Kedy sa píšu veľké písmená

V spisovnej slovenčine sa píšu veľké písmená vo viacerých prípadoch. Tie základné pozná snáď každý, no aj tak si ich spomenieme.

Na začiatku vlastných mien 

Začneme tým, čo je samozrejmé. Mená a priezviská ľudí a živých bytostí sa píšu vždy s veľkým začiatočným písmenom. Sú však aj iné prípady, kedy sa bez veľkých písmen nezaobídeš. Ktoré to sú?

 • mená ľudí a živých bytostí – Jana, Marek, Pavlína, Dunčo
 • viacslovné pomenovania – Čierny princ, Slovenská akadémia vied, Stredozemné more
 • neoficiálne názvy miest – Večné mesto (Rím)
 • cudzie názvy (kde zachovávame pôvodný pravopis) – Los Angeles, Rio Grande
 • prívlastky pri rodných menách historických osobností – Ján Pavol Druhý
 • národné mená a mená etnických skupín – Slovák, Kelt, Bulhar, Juhoameričan, Bratislavčan, Škót, Róm
 • mená bohov, božstiev a biblických bytostí – Zeus, Duch Svätý, Ra
 • privlastňovacie prídavné mená, ktoré boli utvorené z vlastných mien – Venušin, Pavlov, Dunčove
 • názvy krajín, štátov a území – Slovensko, Rusko, Spiš, Balkán
 • pomenovania významných časových úsekov – Nový rok, Vianoce, Deň zeme
 • udalosti z dejín – Októbrová revolúcia, Slovenské národné povstanie

S veľkým začiatočným písmenom sa píšu takisto názvy galérií, kín, spolkov a združení, názvy akcií, súťaží, rôznych umeleckých diel či inštitúcií. Je toho dosť, však? No ešte sme neskončili. 

Na začiatku viet 

Toto snáď nikomu netreba ani hovoriť, ale čo by to bolo za vysvetlenie, keby som zabudla na samotný základ. 🙂

Dajme si rovno aj príklad: 

Konečne sa mi podarilo upiecť výbornú bábovku.

Ďalšie prípady,kedy sa píše veľké písmeno 

 

 • v skratkách z viacslovných pomenovaní či v značkách – SR (Slovenská republika), SAV (Slovenská akadémia vied), SNP (Slovenské národné povstanie)
 • na znak úcty – Ty, Vy, Tvoj, Váš
 • názvy ulíc – Sadmelijská, Bottova, Cintorínska

Ako je to pri viacslovných vlastných menách?

V tomto prípade sa môže viacero ľudí mýliť. Tiež s tým máš problém? Dám ti pár rád, ako ich napísať vždy správne.

 • vo väčšine prípadov sa prvé slovo píše s veľkým začiatočným písmenom a ostatné už začínajú s malým písmenom – Štrbské pleso, Mŕtve more, Šútovské jazero
 • pri názvoch miest sa predložky píšu malým začiatočným písmenom a ostatné veľkým písmenom – Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Ivanka pri Dunaji
 • v prípade viacerých vlastných mien sa každé začína veľkým písmenom – Daňový úrad Trnava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie Jozefa Herdu

Poznámka na záver: Stále tu spomínam akési vlastné mená. Nevieš, o čom to rozprávam? V tom prípade čítaj ďalej.

Vlastné mená sú opakom všeobecných mien. Vzťahujú sa iba na určitú osobu alebo vec. Vlastné mená nie sú len podstatné mená. Môžu to byť aj prídavné mená alebo číslovky. Pre lepšie pochopenie uvediem pár príkladov.

 • vlastné podstatné mená – Ľudovít Štúr, Bratislava
 • vlastné prídavné mená – Pekná cesta, Hviezdoslavovo námestie
 • vlastné číslovky – (kniha) Tri sestry, (film) Sedem

Sú to teda názvy, pod ktorými si predstavíme niečo konkrétne.

 

Dúfam som ti trocha oživila učivo zo základnej školy a máš v tom už viac jasno. 🙂