Veľa z nás robí stále tie isté chyby.

Bodaj by aj nie, keď nám ich nikto nevytkne a ešte k tomu ich máme pevne zakorenené.

Zisťovala som, s čím máme najčastejší problém pri písaní. Pridala som aj bonusovú vychytávku, ktorú som ešte donedávna (ani neviem prečo) používala tiež. Prosto mi to tam tak viac pasovalo. 🙂

Priznaj sa, ktoré z nich si používal aj ty?

 

Január alebo január?

Názvy mesiacov sa píšu s malým začiatočným písmenom.

Príklad: Narodila som sa v januári.

 

Hamba alebo hanba?

Slovo hamba neexistuje. Správne sa píše hanba. Takisto neexistuje ani žiadne hambiť sa.

Príklad: Odjakživa som sa pred cudzími ľuďmi hanbila.

 

Napadlo ma alebo napadlo mi?

Toto je veľmi často používaný omyl.

Vždy, keď niekto povie, že ho niečo napadlo, spomeniem si na spolužiačku zo strednej. Tá vždy všetkých hneď zahriakla:

“Ja ťa napadnem!”

Správny výraz je napadlo mi.

Takže ak ťa zrovna niekto alebo niečo nenapadlo (napríklad zver), tak povieš, že ti niečo napadlo. 🙂

Príklad: Tak mi napadlo, nezašli by sme spolu do kina? Včera mi napadol skvelý tip na nový článok!

 

Oni alebo ony? Sami alebo samy? Radi alebo rady?

Obe možnosti sú správne. Ide skôr o rozdiel v použití.

 

Oni, sami a radi používame pri životných podstatných menách v mužskom rode.

Príklad: Tí zlodeji si za to mohli sami. Radi totiž okrádali druhých. Oni si vôbec neuvedomovali, čo robia.

 

Ony, samy a rady používame pri neživotných podstatných menách v mužskom rode a pri podstatných menách v ženskom a strednom rode.

Príklad: Mobilné telefóny sa vedia aktualizovať už aj samy. Nie všetky deti majú rady brokolicu, vlastne asi žiadne. Maminy sú úžasné, ony sa vždy vynájdu. 

 

Alergológ alebo alergiológ?

Toto si podľa mňa pôjdeš hneď overiť, no asi ťa sklamem.

Alergológ je nesprávne. Správne je alergiológ. Odborník v alergiológii. 🙂

 

Dobiť alebo dobyť?

V tomto prípade sú obe možnosti správne. Každá má však iný význam.

 

Sloveso dobiť používame v dvoch významoch. Buď vo význame niekomu ublížiť, alebo niečo nabíjaním doplniť.

Príklad: Chcel ho dobiť, no kamaráti ho ubránili. Potrebujem si dobiť mobil.

 

Sloveso dobyť používame vo význame zmocniť sa, získať niečo.

Príklad: V roku 1543 Osmani zaútočili a dobyli Ostrihom.

 

 

Potencionálny alebo potenciálny?

Správne je potenciálny. T.j. možný, realizovateľný.

 

Kryštál alebo krištáľ ?

Kryštál je pevné teleso s pravidelnou štruktúrou.

Príklad: Máme doma kryštálový cukor? Pozri na tie kryštály ľadu.

 

Krištáľ je bezfarebná odroda kremeňa / bezfarebné sklo. Ako prídavné meno sa používa pri opísaní niečoho čistého, priehľadného.

Príklad: More bolo krištáľovo čisté.

 

Tip alebo typ?

Tip používame pri hádaní. Máme tipovacie súťaže a tipy ako odporúčanie.

Príklad: Mám pre teba niekoľko tipov na lahodný koláč. 

 

Typ používame ako synonymum k slovu druh.

Príklad: Niektoré typy ľudí si prosto nedajú povedať. 

 

My alebo mi?

Zámeno my používame ako množné číslo. My viacerí alebo my všetci.

Príklad: To sme sa mohli naučiť aj my.

 

Zámeno mi používame, keď sa jedná o moju osobu, teda mi ako mne.

Príklad: Podáš mi prosím pohár vody?

 

Blahodárny alebo blahodarný?

Predpokladám, že aj teraz budeš krútiť hlavou.

Blahodárny je nesprávne. Správne je blahodarný. Od podstatného mena blahodarnosť. Žiadna blahodárnosť, čiže ani blahodárny.

 

Môžme alebo môžeme?

Viem, opäť raz to znie až neskutočne, ale žiadne môžme v slovenčine neexistuje. Správne je môžeme. 🙂

 

Krát alebo raz?

Ak píšeš xkrát, píšeš to vždy spolu. Ak x ráz, tak oddelene.

Príklad: niekoľkokrát, tentokrát, jedenkrát, párkrát… prvý raz, tento raz, päť ráz…

 

BONUS: V júny, v júly alebo v júni, v júli?

Netuším, ako je to možné, ale vždy, keď píšem narýchlo správu a spomínam tam tieto mesiace, často sa pomýlim.

Všetky názvy (nielen mesiacov) sú v lokáli jednotného čísla s koncovkou -i. Žiadne ypsilony sem nepatria.

Príklad: V januári som sa narodila a v máji mám meniny. V júni idem na svadbu a v júli budem dúfam vylihovať niekde na pláži. 🙂

 

Dúfam ti článok pomohol a zas si sa niečo nové naučil. 🙂

P.S.: Priznaj sa, že si niektoré z týchto omylov robil aj ty?

 

L.